หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคุณยายสุข กรณีเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

ข่าว เด่น

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวคุณยายสุข กรณีเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 แพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เรืออากาศตรี โสภณ ภู่ขันเงิน นายอำเภอปะทิว นางสาววัลภา แก้วสวี พมจ.ชุมพร และนายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร และผู้บริหารอบต.ปากคลอง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัว นางยุพาพร โชติช่วง าศัยอยู่บ้านเลขที่ 60 ม.7 ต.ปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้รับความเดือด ร้อนเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง สนง.พมจ.พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือดังนี้
    1.ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 5,000 บาท
    2. ให้ความช่วยเหลือการปรับสภาะที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ เป็นเงิน 22,500 บาท

อ่านต่อ

ข่าว สาร

มอบรถสามล้อชนิดมือโยกให้แก่คนพิการ

วันที่ 26 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัด …
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางกา …
อ่านต่อ

พิธี ส่งมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับครัวเรือน

วันที่ 21 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติพิธี ส่งมอบสื่อเผย …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เสร็จเรียบร้อ …
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานกองทุ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

83513
Total Visitors
384
Visitors Today
12
Live visitors
83513
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 077-511710

 chumphon@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial