หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

ข่าว สาร

พม.ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง อพม. และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความม …
อ่านต่อ

ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง / สถานประกอบการ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒน …
อ่านต่อ

ร่วมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ตรวจบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานบ …
อ่านต่อ

ดูทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนเยาวสตรีที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งแบบเ …
อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์แผยแพร่สื่อวีดีทัศน์ และเอกสารถอดบทเรียน อาสามัครดีเด่น ปี 2564 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่อาสามัครดีเด่น

เนื่องด้วย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564 …
อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประม …
อ่านต่อ
/ ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

238469
Total Visitors
671
Visitors Today
1
Live visitors
238469
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 077-511710

 chumphon@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial