ข่าวกิจกรรม

พม. จัดโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับ คนพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดโครงการเฝ้าระวังและป้ ...
อ่านต่อ

พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมค ...
อ่านต่อ

การประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี (2565 – 2570) ประจำปีบัญชี 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นาง ...
อ่านต่อ

กิจกรรมการรวมพลังของเครือข่ายต่อต้านการใช้อาวุธปืนและการลดความรุนแรงจากอาวุธปืน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:15 น. นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ...
อ่านต่อ

โครงการอบรมอาสาสมัครในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่ ...
อ่านต่อ

พม. จัดอบรมชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ อพม. เเละจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปี 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นา ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial