ข่าวกิจกรรม

สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา (ชุดที่ 2)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะ ...
อ่านต่อ

่สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา (ชุดที่ 1)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะ ...
อ่านต่อ

ร่วมเข้าพบท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กรณีมูลนิธิกระจกเงายืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการติดตามบุคคล สูญหาย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเข้าพบท่าน ผู้ว่าราชกา ...
อ่านต่อ

ประชุม เชิงปฏิบัติการ“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏ ...
อ่านต่อ

ประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดชุมพร (อ.ก.พ.จังหวัดชุมพร)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการสามัญป ...
อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีอัญเชิญโล่ รางวัลพระราชทา ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial