ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ประเภทกิจกรรมร้านเสริมสวย ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 14 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจแนะนำ การผ่อนคลา ...
อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารเวลาของประเทศไทย

วันที่ 13 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการดำเ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 13 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติกา ...
อ่านต่อ

ประชุมติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่

วันที่ 13 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สน ...
อ่านต่อ

ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. จังหวัดชุมพร (One Home)

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมหน่วยงาน ในสังกัดกระทรว ...
อ่านต่อ

ประชุมพิจารณาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัด ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial