ข่าวกิจกรรม

สนง.พมจ.ชุมพร มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการ จังหวั ...
อ่านต่อ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 57/2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ส ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial