ข่าวกิจกรรม

พิธี ส่งมอบสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคติดต่อชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระดับครัวเรือน

วันที่ 21 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเป็นเกียรติพิธี ส่งมอบสื่อเผย ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร (ศปก.ชุมพร)

วันที่ 20 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติกา ...
อ่านต่อ

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.)

วันที่ 20 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สน ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 19 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะ กรรมการบริหารงานจัง ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับกู้ยืมเงินคนพิการประกอบอาชีพ

วันที่ 19 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการ ลงพื้น ...
อ่านต่อ

มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ ที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย

วันที่ 14 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัด ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial