ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

ประชาสัมพันธ์ แผยแพร่ผลการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ประจำป ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบที่ 2)

จังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ เรียบร้อยแล้ว จึ ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (รอบที่ 2)

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมร ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ...
อ่านต่อ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) รอบที่ 2 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์

จังหวัดชุมพรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (เฉพาะกิจ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแห ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial