ข่าวกิจกรรม

พม.ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็ง อพม. และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความม ...
อ่านต่อ

ร่วมบูรณาการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว และนายจ้าง / สถานประกอบการ

วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒน ...
อ่านต่อ

ร่วมบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 24 มกราคม 2565 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ตรวจบูรณาการ ร่วมกับคณะทำงานบ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการสติปัญญา จังหวัดชุมพร

วัันที่ 19 มกราคม 2565 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและควา ...
อ่านต่อ

พม.ร่วมออกตรวจบูรณาการ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ด้านการประมงทะเลแบบบูรณาการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพ ...
อ่านต่อ

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. ลงพื้นที่เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.บ้านควน เเละติดตามผลการดำเนินงาน พม.

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้การต้อนรับน ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial