พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนเเรงในครอบครัว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. รุนแรงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอดีตสามีกลับมาขอคืนดีอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วประมาณ 5 ปี ไม่สามารถตกลงกันได้ทำให้ได้มีปากเสียงกัน โดยที่บิดาของอดีตภรรยาเข้ามาห้ามปรามอดีตสามีจึงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บิดา และสมาชิกในบ้านพัก ทำให้บิดาเสียชีวิต และสมาชิกในบ้านพักบาดเจ็บส่วนอดีตภรรยาได้รับเจ็บจากการวิ่งหนีเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมัน ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ได้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ และแจ้งสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายในเบื้องต้น


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์(ห้องประชุม 4) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 4 ราย


Share:พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนเเรงในครอบครัว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. รุนแรงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอดีตสามีกลับมาขอคืนดีอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วประมาณ 5 ปี ไม่สามารถตกลงกันได้ทำให้ได้มีปากเสียงกัน โดยที่บิดาของอดีตภรรยาเข้ามาห้ามปรามอดีตสามีจึงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บิดา และสมาชิกในบ้านพัก ทำให้บิดาเสียชีวิต และสมาชิกในบ้านพักบาดเจ็บส่วนอดีตภรรยาได้รับเจ็บจากการวิ่งหนีเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมัน ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ได้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ และแจ้งสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายในเบื้องต้น


Share:ประชุมชี้เเจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้เเจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดย นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมฯ


Share:พม.ชุมพร ออกตรวจเยี่ยม เเละติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติกำหนด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 

1) สถานรับเลี้ยงเด็กดวงดาวเนอสเซอรี่ 

2) สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านตาลเนอสเซอรี่

3) สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลแลมบ์เนิร์สเซอร์รี่


Share:การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชุมพรประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565


Share:การประชุ​มเตรียม​งานเพื่อการบูรณาการแผน​การจัดสวัสดิการ​สังคม​ระดับ​จังหวัด​

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อม หัวหน้าส่วนงานฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมประชุมเตรียมงานเพื่อการบูรณาการแผนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดแบบองค์รวม ที่ประกอบด้วย แผนสวัสดิการชุมชนสังคมแผนสวัสดิการชุมชน แผนพัฒนาเครือข่ายสตรี แผนพัฒนาครอบครัวโดยจะจัดเป็นเวทีสมัชชาร่วมกันในเดือน กรกฎาคม นี้ และได้หารือเรื่องการบูรณาการข้อมูลผู้เปราะบาง โดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและรวมไปถึงทุก 5 มิติ โดยสภาองค์กรชุมชนทำการรีเช็คคัดกรองข้อมูล/คนตกสำรวจ เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมสู่โครงการบ้านพอเพียง, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต


Share:กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพรนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


Share:พม. จัดโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับ คนพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการอาสาสมัครพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญด้านคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กหญิงอายุ 10 ปี เป็นคนพิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการลงพื้นที่ ม.12 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร เนื่องจากได้รับการประสานจากสื่อมวลชนในพื้นที่ กรณีเด็กหญิงอายุ 10 ปี เป็นคนพิการซ้ำซ้อน แขนขาเกร็งอ่อนเเรงตั้งเเต่อายุได้ 2 ปี ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาทอดทิ้งอาศัยอยู่กับปู่ย่าและบิดา ครอบครัว มีความต้องการที่จะให้เด็กเข้ารับการทำกายภาพบำบัดและกระตุ้นพัฒนาการจึงขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการให้ความช่วยเหลือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชุมพร พิจารณาดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เเก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลสวี องค์การบริหารส่วนตำบลครน เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานต่อไป


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial