สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา (ชุดที่ 2)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา ชุดที่ 2 (รับผิดชอบอำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ และอำเภอสวี) โดยมีจัดหางานจังหวัดชุมพรเป็น หัวหน้าชุด โดยเป็นการตรวจเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเเรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และกำชับให้สถานประกอบการ ดำเนินการ ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยผลการปฏิบัติมีดังนี้ 1) ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา จำนวน 7 แห่ง ในพื้นที่อำเภอ ปะทิว 2) ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และสุ่มตรวจโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 5 คน


Share:่สนง.พมจ.ชุมพรร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา (ชุดที่ 1)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับชุดปฏิบัติการ เฉพาะกิจตรวจสอบสถานประกอบการจังหวัดชุมพรที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา ชุดที่ 1 (รับผิดชอบอำเภอเมืองชุมพร) โดยมีแรงงานจังหวัดชุมพรเป็นหัวหน้าชุด โดยเป็นการ ตรวจเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มเเรงงาน ต่างด้าวชาวเมียนมา และกำชับให้สถานประกอบการ ดำเนินการตามมาตรการด้าน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยผลการปฏิบัติมีดังนี้ 1) ตรวจสถานประกอบการที่มีการจ้างแรงงานเมียนมา จำนวน 9 แห่ง ลูกจ้าง 2,073 คน 2) ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 113 คน 3) สุ่มตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 11 คน


Share:ร่วมเข้าพบท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กรณีมูลนิธิกระจกเงายืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการติดตามบุคคล สูญหาย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมเข้าพบท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (นายธีระ อนันตเสรีวิทยา) กรณีมูลนิธิกระจกเงาขออนุญาต นำมารดาบุคคลสูญหายเข้าพบ เพื่อยืนหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการติดตามบุคคล สูญหาย ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share:ประชุม เชิงปฏิบัติการ“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564”

วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการ“การมอบนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี 2564” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:ประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดชุมพร (อ.ก.พ.จังหวัดชุมพร)

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดชุมพร (อ.ก.พ.จังหวัดชุมพร) ณ ห้องประชุม เกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีอัญเชิญโล่ รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, โล่รางวัล “สิงห์ทอง” ของกระทรวงมหาดไทย และ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ ด้าน การปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรักปลูกผักปลอดภัย” เนื่องในงาน “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน จังหวัดชุมพร” ประจําปี 2563 ณ โรงแรม มรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุม โครงการ “ความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้” ด้าน สังคมสูงวัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมประชุม โครงการ “ความร่วมมือในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้” ด้าน สังคมสูงวัย ผ่านระบบประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง จากกรณีข่าว สุดเวทนา สองแม่ลูกตาบอด บ้านรังหนู ไร้รายได้

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง จากกรณีข่าว สุดเวทนา สองแม่ลูกตาบอด บ้านรังหนู ไร้รายได้ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร จากการลงพื้นที่พบหญิงชราอายุ 83 ปี อาศัยอยู่กับบุตรชาย อายุ 61 ปี ในบ้านหลังเก่าสภาพทรุดโทรม โดยผู้เป็นมารดาสภาพร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถเดินไป ใกลได้ มีบุตร 7 คน เสียชีวิตไปแล้ว 1 คน มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาท เบี้ย ความพิการ 800 บาท เบี้ยยังชีพ ฯลฯ สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงิน สงเคราะห์ครอบครัว 2,000 บาท พูดคุยเเนวทางในการประกอบอาชีพ เเนะนำสิทธิในการ กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุเเละกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ในวงเงินหลังละ 20,000 บาท พร้อมประสานทต.ปากตะโกในการดูแลให้ความช่วย เหลือด้ายอื่นๆตามกรอบภารกิจของทางเทศบาลต่อไป


Share:ประชุมหน่วยงาน ทีม One Home จังหวัดชุมพร

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมหน่วยงาน ทีม One Home เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน 5 วาระ และการตรวจสอบข้อมูล และทำแผนการฟื้นฟูและพัฒนาผู้ประสบอุทกภัย และปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนะ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 มอบให้แก่กลุ่มเป้าหมายของพม. ณ ห้องประชุม สนง. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร


Share:ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ป่วยติดเตียง ป่วยเป็นโรคบ้านหมุน ในเขตพื้นที่ตำบลรับร่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ร่วมกับ อพม.เพื่อเยี่ยมบ้านให้การช่วยเหลือนางสาวภัคภิญญา เพชรเวช อยู่บ้านเลขที่ 196 หมู่ที่ 13 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งป่วยเป็นโรคบ้านหมุนหรือ น้ำในหูไม่เท่ากัน นอนติดเตียง ร้องขอความช่วยเหลือผ่านนายกเทศมนตรีเมือง ชุมพร สนง.พมจ.ชุมพร พิจารณาให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,000 บาท ประสานอพม.ในพื้นที่ดำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial