ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. จังหวัดชุมพร (One Home)

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงพม. จังหวัดชุมพร (One Home) เพื่อพิจารณาการบูรณาการแผน ปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 การบูรณาการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง และ แผนการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมพิจารณาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการ คนพิการจังหวัดชุมพร จัดประชุมพิจารณาสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาแบบมาตรฐานศูนย์บริการคนพิการระดับ จังหวัด ขนาดกลาง และความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมคณะทำงานประจำสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) จังหวัด ชุมพร

วันที่ 12 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุม คณะทำงานประจำสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Local Quarantine) จังหวัด ชุมพร สำหรับบุคคลต่างด้าว ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 414 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะจ.ชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธาน


Share:ประชุมคณะทำงานฝ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 6 มกราคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานฝ่ายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 และผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่ง หรือประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคฯ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร

วันที่ 6 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะ ทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลาง จังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share:ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

วันที่ 5 มกราคม 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ประชุมพิจารณา กลั่นกรองโครงการที่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรสวัสดิการชุมชน และองค์กรสาธารณ ประโยชน์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายณรงค์ หลักกำจร ประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ประชุม คณะทำงาน ศปก.จ.ชุมพร

วันที่ 3 มกราคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน ศปก.จ.ชุมพร เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้ง Local Quarantine จ.ชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม


Share:ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการ และด่านชุมชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ดังนี้ 1. บริเวณจุดตรวจหลักที่ สี่แยกต้นมะขาม ม.9 ต.สะพลี อ.ปะทิว 2. บริเวณจุดตรวจปั๊มน้ำมันเชาวลิตร ม.15 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 3. บริเวณจุดตรวจบ้านกลางนา ม.6 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ 4. บริเวณด่านชุมชนบ้านกลาง ม.1 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้เน้นย้ำขอให้ดูแลความปลอดภัยในการ เดินทางของประชาชน พร้อมทั้งให้นำแนวทางเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 “ไม่ประมาท การ์ดไม่ตก” (มาตรการ DMHTT) D- Distancing เว้นระยะห่าง M- Mask wearing สวมหน้ากากอนามัย/ผ้า H- Hand washing ล้างมือบ่อยๆ T- Testing ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย T- Thaichana ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ มาดำเนินการให้ คำแนะนำควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลอุบัติเหตุ นำโดย นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share:สนง.พมจ.ชุมพร มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยศูนย์บริการคนพิการ จังหวัดชุมพร มอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ กู้ยืมเงินเป็นทุนประกอบอาชีพ จำนวน 19 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนางสาววัลภา แก้วสวี พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานมอบ


Share:ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 57/2563

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับฟังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ศปก.พม.) ครั้งที่ 57/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial