ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

จังหวัดชุมพรได้ดำเนินการเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตามรายละเอียดแนบ เอกสารเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)ตามกำหนด วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดเพิ่มเติม

 


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (รอบที่ 2) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (รอบที่ 2) จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.พัฒนาสังคมฯ ตั้งแต่วันที่ 2- 8 ตุลาคม 2563   รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องผลการประเมินสมรรถนะ พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

จังหวัดชุมพร ขอประกาศผลการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  (ตามผลคะแนน) แนบท้ายประกาศ (รายละเอียดเพิ่มเติม)


Share:ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2564 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

จังหวัดชุมพร ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประเมินสมรรถนะ  เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตามเอกสารแนบ  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 18-24 ส.ค. 2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อันตรา ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนในบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สนง.พัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 18-24 สิงหาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ    รายละเอียดเพิ่ม


Share:ประกาศรับสมัครบุคคลที่มีความสนใจเข้าร่วมคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น ประจำปี 2563

สนง.พมจ.ชุมพร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2564   รายละเอียดเพิ่มเติม 


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial