ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 ไปรายงานเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร   รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ

จังหวัดชุมพรได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่งวันที่ 22-24 เมษายน 2563

สนง.พมจ.ชุมพร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2563      รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 22-24 เมษายน 2563

สนง.พมจ.ชุมพร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ได้ตั้งแต่ 22-24 เมษายน 2563 ในวัน และเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เรื่อง การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial