การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์(ห้องประชุม 4) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 4 ราย


Share:พม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนเเรงในครอบครัว

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรมอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. รุนแรงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งอดีตสามีกลับมาขอคืนดีอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปแล้วประมาณ 5 ปี ไม่สามารถตกลงกันได้ทำให้ได้มีปากเสียงกัน โดยที่บิดาของอดีตภรรยาเข้ามาห้ามปรามอดีตสามีจึงใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่บิดา และสมาชิกในบ้านพัก ทำให้บิดาเสียชีวิต และสมาชิกในบ้านพักบาดเจ็บส่วนอดีตภรรยาได้รับเจ็บจากการวิ่งหนีเข้าไปในสวนปาล์มน้ำมัน ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ได้เข้าไปพูดคุยให้กำลังใจ และแจ้งสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือตามกฎหมายในเบื้องต้น


Share:ประชุมชี้เเจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมชี้เเจงการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดย นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวง พม. เป็นประธานการประชุมฯ


Share:พม.ชุมพร ออกตรวจเยี่ยม เเละติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติกำหนด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 

1) สถานรับเลี้ยงเด็กดวงดาวเนอสเซอรี่ 

2) สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านตาลเนอสเซอรี่

3) สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลแลมบ์เนิร์สเซอร์รี่


Share:การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชุมพรประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยผลการพิจารณาคัดเลือกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565


Share:การประชุ​มเตรียม​งานเพื่อการบูรณาการแผน​การจัดสวัสดิการ​สังคม​ระดับ​จังหวัด​

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรพร้อม หัวหน้าส่วนงานฯ และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ร่วมประชุมเตรียมงานเพื่อการบูรณาการแผนการจัดสวัสดิการสังคมระดับจังหวัดแบบองค์รวม ที่ประกอบด้วย แผนสวัสดิการชุมชนสังคมแผนสวัสดิการชุมชน แผนพัฒนาเครือข่ายสตรี แผนพัฒนาครอบครัวโดยจะจัดเป็นเวทีสมัชชาร่วมกันในเดือน กรกฎาคม นี้ และได้หารือเรื่องการบูรณาการข้อมูลผู้เปราะบาง โดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยและรวมไปถึงทุก 5 มิติ โดยสภาองค์กรชุมชนทำการรีเช็คคัดกรองข้อมูล/คนตกสำรวจ เพื่อเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมสู่โครงการบ้านพอเพียง, โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต


Share:พม. จัดโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับ คนพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดโครงการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กพิการและสตรีพิการ ภายใต้แผนการพัฒนาสตรีพิการฉบับที่ 2 พ.ศ.2560-2565 สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการอาสาสมัครพัฒนาสังคมเชี่ยวชาญด้านคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 110 คน


Share:พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกำหนดแผนการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร ประจำปี 2565 ภายใต้ แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564-2570 รวมทั้งดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพร และรับทราบข้อมูลข่าวสาร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมฯ


Share:การประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี (2565 – 2570) ประจำปีบัญชี 2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางอารีย์ พ้นภัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนากองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี(2565 – 2570) ประจำปีบัญชี 2565 เพื่อวิเคราห์ SWOT ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share:กิจกรรมการรวมพลังของเครือข่ายต่อต้านการใช้อาวุธปืนและการลดความรุนแรงจากอาวุธปืน

วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:15 น. นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการรวมพลังของเครือข่ายต่อต้านการใช้อาวุธปืนและการลดความรุนแรงจากอาวุธปืน ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวการลดความรุนแรงจากอาวุธปืน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เครือข่ายของสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชุมพร หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานภาคเอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร จำนวน 60 คน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial