พิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร)

วันที่ 8 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์วีรไทย (ยุวชนทหาร) เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร และผู้บังคับบัญชา ที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องอธิปไตยในสงครามโลก ครั้งที่  2  ณ อนุสาวรีย์ วีรไทย (ยุวชนทหาร) บริเวณสะพานท่านางสังข์ ตำบลบางหมาก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พิธีจุดเทียนเพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อ สดุดีพระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานหน้าเทศบาล เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อันนตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ประธานในพิธี


Share:พิธีเจริญพระพุทธมนต์

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาส วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดโพธิการาม อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คู คลอง

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ คู คลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ คลองกรุด หมู่ที่ 10 ตำบล นากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัด ชุมพร เป็นประธาน


Share:พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ”

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ”ตำบล บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงานเทิดพระเกียรติฯ และงานกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร เพื่อ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:่ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวน สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายรี อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณา ธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวชุมพรและชาวไทยทั้งประเทศ ณ บริเวณหน้าลาน เอนกประสงค์ ทศบาลเมืองชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial