กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 จังหวัดชุมพร ณ วัดเขาเจดีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ได้บำเพ็ญศาสนกิจ เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส่ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เสด็จในกรมหลวงชุมพรฯ  ณ ศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดย นางฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ พลเรือน รัฐวิสาหกิจ สมาคม มูลนิธิ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมในพิธี


Share:พิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.64 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุ สามเณร ณ วัดพรุใหญ่ ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อถวายพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยณ อาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางลึก บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นำโดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share:จังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร และหน่วยงานในสังกัด กระทรวง พม. ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณถนนไตรรัตน์ หน้าโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:กิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปุญญิศา อินทร์แก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ วัดถ้ำเขาพลู หมู่ที่ 3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร


Share:ทีม พม. ONE HOME ชุมพร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายพ่อเเห่งเเผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทีม พม. ONE HOME ชุมพร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เทศบาลตำบลบางลึก เครื่อข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) เเละ CSR ชุมพร ร่วมกันปลูกต้นไม้ถวายพ่อเเห่งเเผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ณ บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพร หมู่ที่ 12 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


Share:กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13 ตุลาคม 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบถุงยังชีพให้แก่ตัวแทนผู้ประสบภัยจากโควิด 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณโถงทางเข้าอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 1 โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขต อุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ องค์บิดาทหารเรือไทย ณ พระตําหนักกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่า ราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial