หน้าตัวอย่าง

วิสัยทัศน์-01
ปักหมุด หยุดเหตุ-01
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

พม.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าว เด่น

พม.จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
                 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

     มอบหมายนางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

     ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมบริจาคโลหิตและร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

     กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

     โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

     วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567    

อ่านต่อ

ข่าว สาร

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

956430
Total Visitors
1276
Visitors Today
1
Live visitors
956430
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

 

 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ถนนไตรรัตน์ ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

 077-511710

 chumphon@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial