กาชาด – พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

         วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก ผู้นำท้องถิ่น รพ.สต. และอสม. ร่วมลงพื้นที่ ต.นาสัก อ.สวี เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ราย ดังนี้.-
         1) น.ส.เสงี่ยม ไชยชนะ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 218/1หมู่ที่ 19 ตำบลนาสัก อำเภอสวี เป็นผู้พิการ ป่วยติดเตียง กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง หลานเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการ
         2) นางอำนวย ทับแก้ว อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 184 หมู่ที่ 1 ต.นาสัก อ.สวี ป่วยเป็นโรครูมาตอยด์ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง บุตรชายเป็นผู้ดูแล รายได้ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ
        3) นางกิ้มหง เมืองจันทร์ อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ต.นาสัก อ.สวี ป่วยเป็นโรคหอบหืด ปอดติดเชื้อ
ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ กล้ามเนื้อขาอ่อนแรง บุตรสาวเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        4) นายอนุวัตร ทองศิริ อายุ 31 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 6 ต.นาสัก อ.สวี ประสบอุบัติเหตุตกจากต้นทุเรียน เป็นผู้พิการ ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยความพิการ
        5) พระสมจิตร ดำอุดม อายุ 96 ปี อาศัยอยู่ที่สำนักสงฆ์ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11 ต.นาสัก อ.สวี ป่วยด้วยโรคชรา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บุตรสาวเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
        6) น.ส.ณัฐกานต์ ทองรอด อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 18 ต.นาสัก อ.สวี ประสบอุบัติเหตุรถชน สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีความพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยความพิการ
        7) นายประเสริฐ ที่รัก อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 672/1 หมู่ที่ 15 ต.นาสัก อ.สวี ประสบอุบัติเหตุรถชน แขนและขาไม่สามารถใช้การได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ภรรยาเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยความพิการ
        8) นายสมควร สุพรมอินทร์ อายุ 39 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138/2 หมู่ที่ 3 ต.นาสัก อ.สวี ประสบอุบัติเหตุรถชน แขนและขาไม่สามารถใช้การได้ สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีความพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มารดาเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยความพิการ
        9) นางเหี้ยง มากคณา อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 4 ต.นาสัก อ.สวี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บุตรสาวเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
10) นายห้วง สัณฐาน อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/5 หมู่ที่ 17 ต.นาสัก อ.สวี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ บุตรสาวเป็นผู้ดูแล รายได้มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การให้ความช่วยเหลือ
        – กาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนอน ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และที่นอนลม จำนวน 10 ชุด
        – สนง.พัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาท/ราย
        – อบต.นาสัก จัดส่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อดูแลผู้ประสบปัญหา ทั้ง 10 ราย อย่างสม่ำเสมอ


Share: