กาชาด – CSR – พม.ชุมพร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย

         เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายนางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาวมัณฑนา ศรีไสว พี่เลี้ยง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร องค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกร โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ผู้แทนจากบริษัท สงวนยางยนต์ จำกัด จิตอาสาชมรมไอยราชุมพร จิตอาสา อส.ปันน้ำใจวังไผ่ และ กำนันตำบลหาดพันไกร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร
         จากการลงพื้นที่พบว่าบ้านที่เกิดเหตุ เป็นบ้านของผู้สูงอายุวัย 65 ปี อาศัยอยู่กับบุตรและหลาน โดยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ขณะที่ผู้ประสบปัญหา กำลังออกไปค้าขายนอกบ้าน เพลิงได้ลุกไหม้ภายในบ้านได้รับความเสียหายหลายจุด ทั้งบริเวณห้องนอนและห้องครัว มีทรัพย์สินถูกเพลิงไหม้หลายรายการ เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ครัวเรือน หนังสือเรียน และเอกสารสำคัญต่างๆ เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร

         ความช่วยเหลือที่เคยได้รับ
         1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เป็นเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์ เดือนละ 2,000 บาท
         2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท
         หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การช่วยเหลือ(เพิ่มเติม)ดังนี้
         1. สำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท
         2. เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000 บาท
         3. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) จังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ระดมทุนซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
         4. ชมรมไอยราชุมพร และจิตอาสา อส.ปันน้ำใจวังไผ่ ให้การช่วยเหลือด้านแรงงานในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
         5. นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร มอบชุดนักเรียน และชุดเนตรนารี
         6. บริษัท สงวนยางยนต์ จำกัด ให้การช่วยเหลือเป็นเครื่องครัวและเครื่องอุปโภคบริโภค
         7. โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร ให้การช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การศึกษาและหนังสือเรียน


Share: