การจัดการความรู้ เรื่อง google calendar for smart office การใช้ปฏิทิน เนนเสำ เพื่อบริหารองค์กร เพื่อเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการภายในองค์กร หรือ smart office

กดที่นี่เพื่อดูองค์ความรู้ https://drive.google.com/file/d/1g_KR3Xp23CE-NfVAriGEfhccqhGanosw/view?usp=sharing


Share: