การจัดองค์ความรู้(KM) เรื่องแนวทางการยืมทรัพย์สินราชการ โดย สนง.พมจ.ตาก

กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1h0rOwITAHxnTxD6Wx73BDps406jfssyy/view?usp=share_link


Share: