การประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ 76 จังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมฯ จังหวัดชุมพร โดยนายชูรินทร์ ขวัญทอง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น ประธาน


Share: