การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา (ห้องประชุม 3)ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพร


Share: