การประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ.ชุมพร ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม จ.ชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 3/2565 โดยที่ประชุม ได้อนุมัติเงินสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 541 ราย


Share: