การประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์(ห้องประชุม 4) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดย นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน เพื่อพิจารณาผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีได้รับยกเว้นการทดลองเลี้ยงดูเด็กตามกฎหมาย จำนวน 4 ราย


Share: