การประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 6 ก.ย. 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม เพื่อรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ ประจำปีงบประมาณ 2565 และพิจารณาแผนการพัฒนาศักยภาพผู้ทำการขอทานไม่ให้กลับมาขอทานซ้ำตามบริบทของจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566


Share: