การประชุมตรวจราชการ รอบที่ 2 ตามแผนตรวจราชการกระทรวง พม.

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชูรินทร์ ขวัญทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ประชุมหน่วยงาน ONE HOME จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร


Share: