การประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ รอบ 2 /2566

         เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางสาวอุไร เล็กน้อย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน ผอ.สสว. 10 ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการรอบ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน One home ชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร พร้อมเข้าพบ นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานฯ


Share: