การประชุมหน่วยงาน พม. ONE HOME จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม จ.ชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมหน่วยงาน พม. ONE HOME จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 เเละกำหนดเเผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566


Share: