การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ฉายภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร เข้าร่วมรับการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ฉายภาพอนาคตสังคมไทยและทิศทางการขับเคลื่อนงานของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ในอนาคต ผ่านระบบ zoom meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็น ประธาน


Share: