กิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดท้องตมใหญ่ ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายกองเอก พุทธ ฤทธิ์คงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


Share: