กิจกรรมจัดทำฝ่าย ตามนโยบาย “ 1 กระทรวง 1 ฝาย ”

           วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร         กุลดาววงศ์ นักพัฒนา สังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำฝาย ตามนโยบาย“ 1 กระทรวง 1 ฝาย ” ณ คลองหินดำ วัดหน้าศาลช้างแล่น หมู่ที่ 12 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธานการเปิดงาน


Share: