กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน “

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน ” โดยมอบถุงยังชีพพร้อมอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด – 19 ในตำบบนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม อบต.นากระตาม อำเภอท่าแซะ โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: