กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

           เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคม ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กิจกรรม ชุดที่ 1 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ พรุกระจูด ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการเปิดงาน


Share: