กิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต 5 ธันวาคม 2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม เพื่อถวายพระราชกุศล และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทยณ อาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลบางลึก บริเวณโครงการพัฒนาพื้นที่ หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นำโดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร


Share: