กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันที่ 2 เมษายน 2564 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวัน คล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อถวาย

พระราชกุศล และสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณ ที่ทรงมี ต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ด้วยการเก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่ ภายในบริเวณวัด และถนนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ หน้าวัดถ้ำสนุก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัด ชุมพร


Share: