กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพรนางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สนง.พมจ.ชุมพร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565


Share: