กิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทรา บรมราชชนนี

          เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2566 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ขุมพร หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส ปลัดจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพี่ธี


Share: