กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 2565

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2565 จังหวัดชุมพร ณ วัดเขาเจดีย์ หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกภาคส่วน ได้บำเพ็ญศาสนกิจ เข้าวัด ทำบุญ ปฏิบัติธรรม นำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต ชำระจิตใจให้สะอาด ผ่องใส่ ถวายเป็นพุทธบูชา โดยนายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: