กิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 โดยมอบเงินสงเคราะห์ในครอบครัวยากจน จำนวน25 ราย พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มาร่วมโครงการฯ ณ วัดดอนทรายแก้ว ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: