กิจกรรมเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566

          วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา17.00น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” (Unite for the Prevention of Violence against Women and Children) เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
          กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวง พม. จังหวัดชุมพร เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร และส่วนราชการในจังหวัดชุมพร จำนวน 120 คน
          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งตัดริบบิ้นปล่อยขบวนเดินรณรงค์ฯ ณ ตลาดถนนคนเดินหน้าสถานีรถไฟชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: