กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดถ้ำโพงพาง หมู่ที่ 3 ตำบลหาดทรายรี อำเภอ เมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยนายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: