กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาตลาดชุมชน”

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาตลาดชุมชน” ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ทีทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ณ บริเวณตลาดเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: