กิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” ครั้งที่ 10/2566

          วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน One Home เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟจังหวัดชุมพร” ครั้งที่ 10/2566 เพื่อพบปะ สนทนา หารือข้อราชการ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพ


Share: