กิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมข้าราชการ เเละเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดความเป็นระเบียบเรียร้อยของศูนย์ราชการ การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เป็นระเบียบ ทั้งด้านในและด้านนอกอาคารศาลากลาง


Share: