ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “ สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift policy)


Share: