ข่าวกิจกรรม

พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ...

พม.ชุมพร ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พึ่งได้ต้นแบบกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านการคัดเลือก “ศูนย์พึ่งได้ต้นแบบดีเด่น”

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้่ นางสาวณัฐนารี ทองงาม ...

พม.ชุมพร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้า ...

พม.ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวดาวนภา สุพมิตร ...

พม.ชุมพร ร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ชพ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมที่ปรึกษาคณะกรร ...

พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามนโยบายและภารกิจกระทรวง พม. ครั้งที่ 2/2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจั ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial