ข่าวกิจกรรม

ร่วมเป็นเกียรติในการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรร่วมเป็น ...

โครงการวิพากษ์พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 4 ภาค

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร นายธนวัฒน์ เศลาอนันต์ นิติกร ศูน ...

ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ และติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย ...

บรรยายให้ความรู้สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต น ...

พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสัง ...

พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสัง ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial