ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบ https://itas.nacc.go.th/go/verifyotpeit?tokenId=1119045&tokenValue=f70e4438-2adf-4 ...
อ่านต่อ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ โดยเชฟมืออาชีพ CEO Masterchef อบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอเชิญชวนอบรมหลักสูตรส่งเสริมอาชีพด้านการประกอบอาหารและงานบริการ โดยเชฟมืออาช ...
อ่านต่อ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565”

การประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส จังหวัดชุมพรใสสะอาด 2565" และ "งดรับ งดให้ " ของขวัญ ของกำ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial