คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชุมพร ประจำปี 2566 เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือก

ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดชุมพร โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร 

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

.

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567


Share: