คู่มือการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนาคุณภาพครัวเรือนเปราะบางด้วยสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำคู่มือโดย สนง.พมจ.มหาสารคา

กดเพื่อดูคู่มือ https://cdn2.me-qr.com/pdf/16681148.pdf


Share: