คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 (KM) สนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา

กดเพื่อดูคู่มือ https://cdn2.me-qr.com/pdf/17087962.pdf


Share: